Vi phạm giao thông bị coi là có tiền sự?

Trong trường hợp người dân vi phạm giao thông thông thường và bị xử phạt hành chính thì có bị xem là tiền sự không? Bạn đọc H.K.L. hỏi.

Theo Luật sư Hoàng Tư Lượng, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho hay, người có tiền sự là người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu hình sự và đã bị kỷ luật, bị xử phạt vi phạm hành chính mà chưa được xóa kỷ luật, xóa việc xử phạt hành chính.

Nói cách khác, tiền sự được đặt ra do phát sinh trách nhiệm hành chính. Theo đó, người có tiền sự là người đã bị kỷ luật hành chính, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, mà chưa được xóa kỷ luật, chưa được xóa việc xử phạt hành chính.

Theo đó, nếu người bị xử phạt vi phạm hành chính thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì mới bị coi là có tiền sự. Có nghĩa là, không phải mọi trường hợp bị phạt vi phạm hành chính đều coi là tiền sự.

Trường hợp vi phạm giao thông thông thường, nếu hành vi vi phạm này chỉ bị xử phạt tiền và không có dấu hiệu tội phạm thì không được coi là tiền sự.

Ngoài ra, Luật sư cũng cho biết, người không còn tiền sự được hiểu là người đã được xóa kỷ luật, xóa việc xử phạt vi phạm hành chính. Người được xóa tiền sự sẽ được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, tại Điều 7, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và hướng dẫn quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính như sau: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo, hoặc một năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác, hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm, thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một năm kể từ ngày ra quyết định. Nếu quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để khắc phục hậu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *