Thời gian đi cai nghiện bắt buộc là bao lâu?

Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một trong các biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, theo quy định tại Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

– Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

– Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

– Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 95 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng.

Do đó: Trường hợp chồng bạn bị công an phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai bắt tại phòng trọ do sử dụng ma tuý đá thì có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (hay còn gọi là đi cai nghiện bắt buộc) với thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng tùy mức độ nghiện nếu thuộc trường hợp đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định và không thuộc các trường hợp không bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc kể trên.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *