LUẬT SƯ TƯ VẤN ÁN TREO TPHCM ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Án treo được áp dụng trong trường hợp nào? là câu hỏi mà nhiều người quan tâm khi bị xử lý hình sự. Việc một người có đủ điều kiện được hưởng án treo hay không còn tùy thuộc vào hậu quả pháp lý mà hành vi đó gây ra, thậm chí có trường hợp không được hưởng án treo. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin cho quý bạn đọc.

Án treo là gì?

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì Bộ luật này không đưa định ra định nghĩa cụ thể về án treo mà chỉ đưa ra trường hợp được áp dụng án treo. Cụ thể tại khoản 1, Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 quy định rằng:

Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự đã chỉ ra định nghĩa về án treo rằng:

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Quy định của pháp luật về trường hợp hưởng án treo

Điều kiện hưởng án treo

Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP được sửa oddoir bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP thì điều kiện cho người bị kết án phạt tù có thể xem xét được hưởng án treo khi có đủ các điều kiện:

 • Bị xử phạt tù không quá 03 năm.
 • Có nhân thân tốt.

Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

 • Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

 • Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 • Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cần có đủ điều kiện để áp dụng án treo

Các trường hợp không được hưởng án treo

Cũng tại Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP thì các trường hợp không được hưởng án treo quy định bao gồm:

 • Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 • Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã.
 • Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo.
 • Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.
 • Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.
 • Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Hậu quả pháp lý khi vi phạm trong thời gian hưởng án treo

Theo quy định tại khoản 5, Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì:

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP cũng quy định về việc quyết định hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách hoặc phạm tội khác trước khi được hưởng án treo:

 • Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự; nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.
 • Trường hợp người đang được hưởng án treo mà lại phát hiện trước khi được hưởng án treo họ đã thực hiện một tội phạm khác thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm đó và không tổng hợp hình phạt với bản án cho hưởng án treo. Trong trường hợp này, người phạm tội phải đồng thời chấp hành 02 bản án và việc thi hành án do các cơ quan được giao trách nhiệm thi hành án hình sự phối hợp thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Phân biệt cải tạo không giam giữ và án treo

Bản chất:

 • Án treo: Là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.
 • Cải tạo không giam giữ: Là hình phạt chính

Điều kiện áp dụng:

 • Án treo:

Bị xử phạt tù không quá 3 năm

Có nhân thân tốt

Có nhiều tình tiết giảm nhẹ

Xét thấy không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù

 • Cải tạo không giam giữ:

Phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng

Xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Thời hạn phạt, thử thách:

 • Án treo:

Bị phạt tù không quá 03 năm
Thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, trong khoảng từ 01 năm – 05 năm

Có thể được rút ngắn thời gian thử thách

 • Cải tạo không giam giữ:

Thời gian áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm
Được xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt:

Đã chấp hành được một phần ba thời hạn

Có nhiều tiến bộ

Lập công

Mắc bệnh hiểm nghèo

Hậu quả khi vi phạm

 • Án treo:

Có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung

Cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì bị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án được hưởng án treo

Phạm tội mới thì phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới

 • Cải tạo không giam giữ:

Nếu vi phạm nghĩa vụ chấp hành án, đã bị nhắc nhở từ hai lần trở lên nhưng vẫn còn tiếp tục vi phạm thì sẽ bị kiểm điểm

Cần phân biệt cải tạo không giam giữ và án treo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *